Aanvraag omgevingsvergunningen

Op de website www.omgevingsloket.nl kunt u online:

  1. een vergunning aanvragen
  2. een vergunning check doen
  3. een melding doen